Herken jij deze 5 disfuncties in jouw team?

Een gerenommeerde onderzoeker over teamwork is Patrick Lencioni. Hij schreef een boek over ‘de vijf disfuncties van een team’. Hij heeft het over vijf gebieden in een team waar ze in te kort zouden kunnen schieten.

Gebrek aan vertrouwen

Volgens Lencioni ontstaat het fundamentele vertrouwen binnen een team specifiek wanneer het team zich kwetsbaar durft op te stellen ten opzichte van elkaar. Concreet houdt dit in dat teamleden fouten durven toe te geven, actief hulp durven vragen en bereid zijn feedback te accepteren. Echter, vertrouwen vormt ontegenzeggelijk de basis van elk goed functionerend team. Als er eenmaal een gebrek aan vertrouwen heerst, zul je merken dat teamleden terughoudender zijn. Ze zullen dan namelijk minder snel hun fouten toegeven, minder snel om hulp vragen of zelfs feedback geven en ontvangen.

Vraag jezelf af: is dit herkenbaar in mijn eigen team? Om vertrouwen te versterken, is het essentieel om open communicatie en transparantie actief te bevorderen. Het begint allemaal bij je eigen houding, maar aarzel niet om ook anderen hierop te wijzen. Het is cruciaal om teamleden aan te moedigen hun zwakke punten, zorgen en fouten openlijk te delen. Hierbij kunnen teambuildingactiviteiten en workshops rond open communicatie bijzonder behulpzaam zijn. Als voorbeeld: onze Cultuurboost kan hier een uitstekend instrument voor zijn.

Angst voor conflicten

Opvallend is dat teams met een gebrek aan vertrouwen hebben, doorgaans een angst voor conflicten vertonen. In plaats van zich te richten op gezonde en productieve debatten, neigen deze teams eerder naar een kunstmatige harmonie. Hierbij moet namelijk benadrukt worden dat constructieve conflicten cruciaal zijn voor het realiseren van optimale oplossingen en resultaten. Daarom laten teams die conflicten actief vermijden, vaak waardevolle kansen liggen om ideeën uit te dagen en verder te ontwikkelen.

Om deze trend tegen te gaan, is het van belang actief een cultuur te bevorderen waarin meningsverschillen worden gezien als waardevolle leermomenten en groeikansen. Daarbij is het cruciaal om duidelijke gedragsnormen te hanteren over hoe men op een constructieve manier met conflicten omgaat. Tegelijkertijd is het stimuleren van open en eerlijke discussies onmisbaar.

Gebrek aan betrokkenheid

Wanneer er een gebrek is aan gezonde conflicten, dan merk je vaak dat het voor teamleden lastiger wordt om zich volledig te binden aan beslissingen. Als gevolg hiervan ontstaat er ambiguïteit, dat betekent onduidelijkheid of dubbelzinnigheid. In zo’n situatie is het niet verrassend dat teamleden zich minder verbonden voelen bij de genomen besluiten. Ze kunnen dan gemakkelijk afstandelijk of ongeïnteresseerd raken, wat uiteindelijk leidt tot een verlies van focus en richting binnen het team.

Mocht je deze patronen herkennen binnen je eigen team, dan is het raadzaam actie te ondernemen. Prioriteer besluitvormingsprocessen die inclusief zijn, waarbij het essentieel is dat ieders stem gehoord wordt. Bovendien, zodra een besluit vaststaat, is het van cruciaal belang om dit helder en duidelijk te communiceren. Hierdoor zorg je ervoor dat alle teamleden het besluit begrijpen, erkennen en zich er volledig aan verbinden.

Vermijding van verantwoordelijkheid

Bij afwezigheid van een duidelijke toewijding en betrokkenheid, neigen teamleden, opmerkelijk genoeg, naar het vermijden van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het gevolg hiervan is dat wanneer individuen de verantwoordelijkheid voor hun acties of prestaties niet op zich nemen,  het hele team daaronder te lijden heeft. Hierdoor kunnen taken onaangeroerd blijven en is de kans groot dat bepaalde doelen niet worden bereikt.

Om dit te voorkomen, is het essentieel om heldere verwachtingen en specifieke rollen te definiëren. Daarnaast is het raadzaam om regelmatige voortgangscontroles te houden en daarbij constructieve feedback te bieden. Tenslotte is het van groot belang om een cultuur te cultiveren waarin het nemen en erkennen van verantwoordelijkheid centraal staat en op waarde wordt geschat.

Onoplettendheid voor resultaten

Wanneer individuen hun persoonlijke succes boven het collectieve teamdoel stellen, is het resultaat dat het team zich niet richt op wat echt belangrijk is.

Zorg voor duidelijke teamdoelen. Creeer een gezamenlijke visie, die inspireert. Vier gezamenlijke prestaties en zorg ervoor dat beloningen en erkenningen zijn afgestemd op teamresultaten in plaats van individuele prestaties.

In welke van de vijf herken jij jezelf? Hoe pak jij deze aan?

In de dynamische wereld van supermarkten is het essentieel dat medewerkers niet alleen hun taken kennen, maar ook de visie van het bedrijf omarmen. Hier komt het belang van ‘Medewerkers Toerusting’ naar voren. Maar wat betekent dit precies en hoe kan een programma als Goud in Handen hierbij helpen?

Wat is Medewerkers Toerusting?

Medewerkers toerusting gaat verder dan alleen training. Het gaat om het inspireren en verbinden van medewerkers aan de visie van een bedrijf. Bij Goud in Handen hebben we een uniek toerustingsprogramma ontwikkeld dat specifiek gericht is op leiders en medewerkers van MKB-bedrijven, waaronder supermarkten.

Waarom is dit belangrijk voor supermarkten?

In een supermarkt is het cruciaal dat elk teamlid de bedrijfsvisie begrijpt en deze in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden integreert. Dit zorgt voor een hogere medewerkersbetrokkenheid, wat direct leidt tot betere resultaten op de werkvloer.

Investeren in je Personeel: De Sleutel tot Succes

Het personeel vormt het kloppend hart van elk bedrijf. Zij zijn degenen die dagelijks in contact staan met klanten, de bedrijfsprocessen beheren en de visie van het bedrijf tot leven brengen. Door te investeren in je personeel, investeer je niet alleen in hun professionele groei, maar ook in de groei en het succes van je bedrijf.

 

Richard Branson, de oprichter van Virgin, zei ooit: “Train mensen goed genoeg zodat ze kunnen vertrekken, behandel ze goed genoeg zodat ze dat niet willen.” Deze uitspraak benadrukt het belang van het investeren in je medewerkers. Door hen de juiste training, middelen en een positieve werkomgeving te bieden, creëer je een loyaal en toegewijd team dat bereid is om boven en buiten te gaan voor het bedrijf.

 

“Train mensen goed genoeg zodat ze kunnen vertrekken, behandel ze goed genoeg zodat ze dat niet willen.”

Richard Brandson – Virgin Group

 

In een tijdperk waarin talent een cruciale concurrentiefactor is, kan het investeren in je personeel het verschil maken tussen vooruitgang en stagnatie. Het is een investering die zich op de lange termijn altijd terugbetaalt.

De Visie van Goud in Handen

Onze visie is simpel: we willen ondernemers helpen om nog meer mensgericht te opereren. Dit leidt tot een hogere Return on Impact. Door medewerkers actief te betrekken bij de visie, nemen zij meer eigenaarschap, wat resulteert in een proactieve en betrokken houding.

We willen graag drie praktische tips met u delen over hoe u nog meer in uw personeel kunt investeren:

  1. Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP): Creëer samen met elke medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin staan hun ambities, vaardigheden die ze willen ontwikkelen en de stappen die nodig zijn om daar te komen. Dit toont niet alleen dat u om hun groei geeft, maar helpt ook bij het afstemmen van hun doelen met die van het bedrijf.
  2. Interne Kennisdelingssessies: Organiseer maandelijkse of tweemaandelijkse sessies waarin medewerkers hun kennis en ervaringen kunnen delen. Dit kan variëren van een workshop over een specifiek onderwerp tot het delen van een succesverhaal van een project. Het bevordert niet alleen de interne cultuur, maar versterkt ook de vaardigheden van het hele team.
  3. Feedback Loops: Zorg voor regelmatige feedbackmomenten, niet alleen tijdens beoordelingsgesprekken. Dit kan in de vorm van peer-reviews, 360-graden feedback of gewoon een informeel gesprek bij de koffiemachine. Door een cultuur van open feedback te bevorderen, voelen medewerkers zich gewaardeerd en begrepen.

Hoe werkt ons programma?

Goud in Handen biedt gepersonaliseerde programma’s die aansluiten bij de unieke behoeftes en uitdagingen van onze klanten. Onze kernwaarden zijn: Visie, Betrokkenheid, Creativiteit, Vrijheid en Discipline. Met ons team trainers zorgen we ervoor dat medewerkers in supermarkten en andere MKB-bedrijven volledig zijn toegerust met inspirerende visies.

Conclusie

Of u nu een supermarkt runt of een ander MKB-bedrijf, medewerkers toerusting is de sleutel tot succes. Bij Goud in Handen hebben we de tools en expertise om uw team te verbinden met uw bedrijfsvisie, wat leidt tot ongekende resultaten op de werkvloer.

Bent u geïnteresseerd in hoe Goud in Handen uw supermarkt kan helpen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.