Een Nieuwe Fase 

Goud in Handen is al sinds een aantal jaar actief in het toerusten van medewerkers, leiders en ondernemers. Dit begon allemaal heel klein. Ronald en Ferdi hebben een aantal jaar geleden een programma opgesteld wat uiteindelijk het Goud in Handen programma is geworden. Het programma waar medewerkers als kern van de organisatie worden gezien en vrijheid, discipline, betrokkenheid en creativiteit in evenwicht zal bijdragen aan de uitvoering van visie. Na een aantal jaren uitvoeren van ons programma en vele goede reacties is Goud in Handen toe aan een volgende stap. Daarom willen wij jullie voorstellen aan onze nieuwe strategen: Adriaan Verheul, Daan Meijerink en Remco Heeren.

Nieuwe strategen

Adriaan Verheul

In Maart 2023 heeft Adriaan Verheul zijn Plus onderneming verkocht. Deze supermarkt was 98 jaar in de familie. Hij kent de Plus Formule door en door en wil dit graag delen. Hij heeft veel ervaring met het toerusten van medewerkers in zijn eigen onderneming. Ook is hij meermaals bezig geweest met het vormen van visie voor Plus Retail. Hij hielp hun met het vraagstuk hoe zij de visie het beste kunnen uitvoeren. Een geweldige aanwinst voor ons Goud in Handen team.

Remco Heeren

Als Remco een kamer binnenkomt ervaar je gelijk dat er iemand binnen is met veel kennis. In 2023 heeft hij na 10 jaar zijn Albert Heijn verkocht, deze Albert Heijn had altijd één van de hoogste klantwaardering van Nederland. Het ondernemende zit er diep in, hij heeft in die 10 jaar altijd zijn visie ‘de lekkerste supermarkt van Ridderkerk’ voor ogen gehouden. Uit de hoge klantwaardering blijkt dat dit hem goed is gelukt. Een echte specialist in de retailsector en een ondernemer die precies weet wat visie en hoe je visie uit kan rollen.  Goud in Handen DNA gegarandeerd!

Daan Meijerink

Het enthousiasme van Daan niet te missen. Met ruime ondernemende ervaring heeft hij enorme mensenkennis en zijn we als Goud in Handen enorm blij dat hij ons team wil versterken. Daan heeft de meeste ervaring van het team en weet het gigantisch veel over de retailsector. Ook Daan is in 2023 gestopt met zijn eigen Jumbo supermarkt  winkel om anderen te helpen en toe te rusten. Iets wat hij in het verleden ook al veel heeft mogen doen. En met succes! Zijn kennis en kunde in het toerusten van medewerkers en het uitvoeren van visie is bewonderenswaardig. Een perfecte match voor Goud in Handen.

De toekomst

Met de aanwinst van drie nieuwe strategen hebben we een prachtig beeld van nieuwe inzichten in supermarktformules. We kunnen met deze uitbreiding nog meer medewerkers toerusten in de retail sector, we kunnen nog meer visies maken en nog meer leiders leren over leiderschap. 

Er ligt een gouden toekomst voor ons. Bent u benieuwd naar wat Goud in Handen kan doen? Neem contact met ons op. Bent u benieuwd naar de geschiedenis van de strategen. Bekijken hun LinkedIn via onderstaande link. 

Adriaan Verheul

Daan Meijerink

Remco Heeren

Met trots kondigen we aan dat DISC vanaf nu een onderdeel zal vormen van onze ‘Goud in Handen’ bouwstenen. Hiermee kunnen we nog meer teams toerusten met visie en leiderschap.

Wat is DISC?

DISC is een gedragsanalyse-tool die gebruikt wordt om het gedrag van mensen in bepaalde situaties te begrijpen en te voorspellen. Het is gebaseerd op vier primaire gedragskenmerken: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. In het bedrijfsleven (en in het persoonlijke leven) is het prettig om gebruik te maken van DISC. Je kan met DISC namelijk jezelf beter begrijpen, snappen waar je kwaliteit en valkuilen liggen en anderen beter begrijpen. Een perfecte aanvulling voor Goud in Handen.

Graag leggen we u meer uit over de verschillende gedragskenmerken:

Dominant (Rood)

Mensen met een hoge score in dominantie zijn vaak direct, resultaatgericht, en houden van uitdagingen. Ze zijn competitief, besluitvaardig en kunnen soms ongeduldig of veeleisend overkomen.

Invloed (Geel)

Individuen met een sterke ‘Invloed’-factor zijn sociaal, overtuigend, en hartelijk. Ze zijn goede communicatoren, enthousiast en optimistisch, maar kunnen soms als impulsief of niet-analytisch worden gezien.

Stabiliteit (Groen) 

Mensen die hoog scoren op stabiliteit zijn betrouwbaar, consistent, en zorgzaam. Ze waarderen harmonie en stabiliteit in hun omgeving en zijn goed in het ondersteunen en luisteren, maar kunnen soms aarzelend zijn om verandering te omarmen.

Conformiteit (Blauw)

Degenen met een hoge conformiteit zijn nauwkeurig, analytisch en tactisch. Ze houden van kwaliteit en nauwkeurigheid, zijn goed in plannen en organiseren, maar kunnen soms overkomen als overmatig kritisch of te veel gericht op details.

Waarom DISC? 

Stel je voor, een team in een supermarkt bestaande uit verschillende DISC-profielen. De ‘Dominante’ manager zorgt voor daadkracht en snelle beslissingen bij het managen van de voorraden. Een ‘Invloedrijke’ medewerker gebruikt zijn charme en communicatievaardigheden om klanten te helpen en de sfeer in het team positief te houden. De ‘Stabiele’ medewerkers zorgen voor een geordende en kalme werkomgeving, terwijl de ‘Conforme’ medewerkers nauwkeurigheid bieden in de financiën en administratie. Door DISC toe te passen, kan elk teamlid zijn of haar sterke punten inzetten en elkaar aanvullen waar nodig.

De andere kant van DISC is juist het botsen tussen gedragsstijlen. Hier een voorbeeld van het botsen van gedragsstijlen bij gebrek aan begrip van elkaar gedragsstijl. In een pretpark, werken Tom, een ‘Invloed’ persoon (Geel) en Lisa, een ‘Stabiliteit’ persoon (Groen) samen aan een project om een nieuwe attractie te promoten. Tom, bruisend van energie en creatieve ideeën, stelt voor om een reeks gewaagde marketingstunts te gebruiken. Hij is enthousiast en praat snel, vol vertrouwen dat zijn ideeën het pretpark op de kaart zullen zetten. Lisa, die waarde hecht aan harmonie en gestructureerde processen, voelt zich overweldigd door Toms aanpak. Ze probeert het gesprek te sturen naar praktische zaken en risicobeheersing, maar Tom ziet dit als een rem op zijn creativiteit en wordt ongeduldig. Zonder het besef van hun verschillende DISC-stijlen, leidt dit tot frustratie: Tom voelt zich beperkt en Lisa voelt zich niet gehoord. Hierdoor stagneert het project, omdat geen van beiden zich realiseert hoe ze effectief kunnen samenwerken door elkaars sterke punten te erkennen en te benutten.

DISC kan in elke organisatie een fantastische toevoeging zijn voor zelfontwikkeling en teamgeest verbetering. 

Bent u benieuwd hoe uw team beter kan functioneren door middel van DISC? Wij helpen u graag.

 

Dé gouden tip van 2024

Nogmaals een fantastisch 2024 gewenst, en wat geweldig dat u interesse toont in onze ‘Gouden Tip’. Als Goud in Handen willen we u graag voorzien van een waardevolle persoonlijke visie. We hopen dat jij toegerust wordt in 2024. Daarom benadrukken we vaak dat medewerkers het waardevolle goud vormen in de handen van ondernemers. Maar we willen u er ook aan herinneren dat er waardevol goud in uzelf schuilt. Ons diepste verlangen bij Goud in Handen is om dat innerlijke potentieel naar de oppervlakte te brengen.

Om deze reden willen we u de volgende opdracht geven:

Opdracht

Stap 1: Formuleer uw doel voor 2024 op papier. Neem even de tijd om te bedenken wat u werkelijk wilt bereiken in het komende jaar en schrijf dit doel helder en duidelijk op een stuk papier.

Stap 2: Plaats uw doel op een prominente locatie. Kies een plek waar u dagelijks langsloopt, zoals uw spiegel, koelkastdeur, of werkplek, en hang daar uw doel op.

Stap 3: Herinner uzelf dagelijks aan uw visie. Reserveer elke ochtend enkele minuten om uw doel te lezen en uzelf eraan te herinneren wat u wilt bereiken.

Stap 4: Plan wekelijks een moment in voor reflectie. Stel een wekelijks agende-alarm in op een tijdstip dat u goed uitkomt met de boodschap: “Wat kan ik deze week doen om mijn visie te realiseren?” Neem daarna de tijd om na te denken over concrete stappen die u in de komende week kunt zetten om uw doel te bereiken.

Door deze stappen te volgen, zult u regelmatig worden herinnerd aan uw doel en gemotiveerd worden om actie te ondernemen om het te verwezenlijken. We wensen u veel succes bij het realiseren van uw visie voor 2024! Laat ons vooral weten hoe het gaat, we zijn erg benieuwd naar hoe u toegerust wordt/ toerust in 2024?

Herken jij deze 5 disfuncties in jouw team?

Een gerenommeerde onderzoeker over teamwork is Patrick Lencioni. Hij schreef een boek over ‘de vijf disfuncties van een team’. Hij heeft het over vijf gebieden in een team waar ze in te kort zouden kunnen schieten.

Gebrek aan vertrouwen

Volgens Lencioni ontstaat het fundamentele vertrouwen binnen een team specifiek wanneer het team zich kwetsbaar durft op te stellen ten opzichte van elkaar. Concreet houdt dit in dat teamleden fouten durven toe te geven, actief hulp durven vragen en bereid zijn feedback te accepteren. Echter, vertrouwen vormt ontegenzeggelijk de basis van elk goed functionerend team. Als er eenmaal een gebrek aan vertrouwen heerst, zul je merken dat teamleden terughoudender zijn. Ze zullen dan namelijk minder snel hun fouten toegeven, minder snel om hulp vragen of zelfs feedback geven en ontvangen.

Vraag jezelf af: is dit herkenbaar in mijn eigen team? Om vertrouwen te versterken, is het essentieel om open communicatie en transparantie actief te bevorderen. Het begint allemaal bij je eigen houding, maar aarzel niet om ook anderen hierop te wijzen. Het is cruciaal om teamleden aan te moedigen hun zwakke punten, zorgen en fouten openlijk te delen. Hierbij kunnen teambuildingactiviteiten en workshops rond open communicatie bijzonder behulpzaam zijn. Als voorbeeld: onze Cultuurboost kan hier een uitstekend instrument voor zijn.

Angst voor conflicten

Opvallend is dat teams met een gebrek aan vertrouwen hebben, doorgaans een angst voor conflicten vertonen. In plaats van zich te richten op gezonde en productieve debatten, neigen deze teams eerder naar een kunstmatige harmonie. Hierbij moet namelijk benadrukt worden dat constructieve conflicten cruciaal zijn voor het realiseren van optimale oplossingen en resultaten. Daarom laten teams die conflicten actief vermijden, vaak waardevolle kansen liggen om ideeën uit te dagen en verder te ontwikkelen.

Om deze trend tegen te gaan, is het van belang actief een cultuur te bevorderen waarin meningsverschillen worden gezien als waardevolle leermomenten en groeikansen. Daarbij is het cruciaal om duidelijke gedragsnormen te hanteren over hoe men op een constructieve manier met conflicten omgaat. Tegelijkertijd is het stimuleren van open en eerlijke discussies onmisbaar.

Gebrek aan betrokkenheid

Wanneer er een gebrek is aan gezonde conflicten, dan merk je vaak dat het voor teamleden lastiger wordt om zich volledig te binden aan beslissingen. Als gevolg hiervan ontstaat er ambiguïteit, dat betekent onduidelijkheid of dubbelzinnigheid. In zo’n situatie is het niet verrassend dat teamleden zich minder verbonden voelen bij de genomen besluiten. Ze kunnen dan gemakkelijk afstandelijk of ongeïnteresseerd raken, wat uiteindelijk leidt tot een verlies van focus en richting binnen het team.

Mocht je deze patronen herkennen binnen je eigen team, dan is het raadzaam actie te ondernemen. Prioriteer besluitvormingsprocessen die inclusief zijn, waarbij het essentieel is dat ieders stem gehoord wordt. Bovendien, zodra een besluit vaststaat, is het van cruciaal belang om dit helder en duidelijk te communiceren. Hierdoor zorg je ervoor dat alle teamleden het besluit begrijpen, erkennen en zich er volledig aan verbinden.

Vermijding van verantwoordelijkheid

Bij afwezigheid van een duidelijke toewijding en betrokkenheid, neigen teamleden, opmerkelijk genoeg, naar het vermijden van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het gevolg hiervan is dat wanneer individuen de verantwoordelijkheid voor hun acties of prestaties niet op zich nemen,  het hele team daaronder te lijden heeft. Hierdoor kunnen taken onaangeroerd blijven en is de kans groot dat bepaalde doelen niet worden bereikt.

Om dit te voorkomen, is het essentieel om heldere verwachtingen en specifieke rollen te definiëren. Daarnaast is het raadzaam om regelmatige voortgangscontroles te houden en daarbij constructieve feedback te bieden. Tenslotte is het van groot belang om een cultuur te cultiveren waarin het nemen en erkennen van verantwoordelijkheid centraal staat en op waarde wordt geschat.

Onoplettendheid voor resultaten

Wanneer individuen hun persoonlijke succes boven het collectieve teamdoel stellen, is het resultaat dat het team zich niet richt op wat echt belangrijk is.

Zorg voor duidelijke teamdoelen. Creeer een gezamenlijke visie, die inspireert. Vier gezamenlijke prestaties en zorg ervoor dat beloningen en erkenningen zijn afgestemd op teamresultaten in plaats van individuele prestaties.

In welke van de vijf herken jij jezelf? Hoe pak jij deze aan?

In de dynamische wereld van supermarkten is het essentieel dat medewerkers niet alleen hun taken kennen, maar ook de visie van het bedrijf omarmen. Hier komt het belang van ‘Medewerkers Toerusting’ naar voren. Maar wat betekent dit precies en hoe kan een programma als Goud in Handen hierbij helpen?

Wat is Medewerkers Toerusting?

Medewerkers toerusting gaat verder dan alleen training. Het gaat om het inspireren en verbinden van medewerkers aan de visie van een bedrijf. Bij Goud in Handen hebben we een uniek toerustingsprogramma ontwikkeld dat specifiek gericht is op leiders en medewerkers van MKB-bedrijven, waaronder supermarkten.

Waarom is dit belangrijk voor supermarkten?

In een supermarkt is het cruciaal dat elk teamlid de bedrijfsvisie begrijpt en deze in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden integreert. Dit zorgt voor een hogere medewerkersbetrokkenheid, wat direct leidt tot betere resultaten op de werkvloer.

Investeren in je Personeel: De Sleutel tot Succes

Het personeel vormt het kloppend hart van elk bedrijf. Zij zijn degenen die dagelijks in contact staan met klanten, de bedrijfsprocessen beheren en de visie van het bedrijf tot leven brengen. Door te investeren in je personeel, investeer je niet alleen in hun professionele groei, maar ook in de groei en het succes van je bedrijf.

 

Richard Branson, de oprichter van Virgin, zei ooit: “Train mensen goed genoeg zodat ze kunnen vertrekken, behandel ze goed genoeg zodat ze dat niet willen.” Deze uitspraak benadrukt het belang van het investeren in je medewerkers. Door hen de juiste training, middelen en een positieve werkomgeving te bieden, creëer je een loyaal en toegewijd team dat bereid is om boven en buiten te gaan voor het bedrijf.

 

“Train mensen goed genoeg zodat ze kunnen vertrekken, behandel ze goed genoeg zodat ze dat niet willen.”

Richard Brandson – Virgin Group

 

In een tijdperk waarin talent een cruciale concurrentiefactor is, kan het investeren in je personeel het verschil maken tussen vooruitgang en stagnatie. Het is een investering die zich op de lange termijn altijd terugbetaalt.

De Visie van Goud in Handen

Onze visie is simpel: we willen ondernemers helpen om nog meer mensgericht te opereren. Dit leidt tot een hogere Return on Impact. Door medewerkers actief te betrekken bij de visie, nemen zij meer eigenaarschap, wat resulteert in een proactieve en betrokken houding.

We willen graag drie praktische tips met u delen over hoe u nog meer in uw personeel kunt investeren:

  1. Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP): Creëer samen met elke medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin staan hun ambities, vaardigheden die ze willen ontwikkelen en de stappen die nodig zijn om daar te komen. Dit toont niet alleen dat u om hun groei geeft, maar helpt ook bij het afstemmen van hun doelen met die van het bedrijf.
  2. Interne Kennisdelingssessies: Organiseer maandelijkse of tweemaandelijkse sessies waarin medewerkers hun kennis en ervaringen kunnen delen. Dit kan variëren van een workshop over een specifiek onderwerp tot het delen van een succesverhaal van een project. Het bevordert niet alleen de interne cultuur, maar versterkt ook de vaardigheden van het hele team.
  3. Feedback Loops: Zorg voor regelmatige feedbackmomenten, niet alleen tijdens beoordelingsgesprekken. Dit kan in de vorm van peer-reviews, 360-graden feedback of gewoon een informeel gesprek bij de koffiemachine. Door een cultuur van open feedback te bevorderen, voelen medewerkers zich gewaardeerd en begrepen.

Hoe werkt ons programma?

Goud in Handen biedt gepersonaliseerde programma’s die aansluiten bij de unieke behoeftes en uitdagingen van onze klanten. Onze kernwaarden zijn: Visie, Betrokkenheid, Creativiteit, Vrijheid en Discipline. Met ons team trainers zorgen we ervoor dat medewerkers in supermarkten en andere MKB-bedrijven volledig zijn toegerust met inspirerende visies.

Conclusie

Of u nu een supermarkt runt of een ander MKB-bedrijf, medewerkers toerusting is de sleutel tot succes. Bij Goud in Handen hebben we de tools en expertise om uw team te verbinden met uw bedrijfsvisie, wat leidt tot ongekende resultaten op de werkvloer.

Bent u geïnteresseerd in hoe Goud in Handen uw supermarkt kan helpen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

 

Positiviteit

Een stukje positiviteit in deze samenleving kan nooit kwaad. Daarom zet Goud in Handen vandaag een inspirerende visie in de spotligth. We zetten vandaag Tony’s Chocolonely in het zonnetje. Tony’s Chocolonely heeft heel goed begrepen hoe de ‘waarom vraag’ stellen bij het bestaan van je bedrijf. Belangrijk is voor een visie gedreven koers varen.

Tony’s


De grondslag van Tony’s Chocolonely ligt in 2003 waarin Teun van de Keuken begint na grote verontwaardiging over de
kinderarbeid in de cacao industrie aan het vormen van zijn doel. Teun, toen nog journalist, stapt naar een grote chocoladefabrikant om te vragen of ze slaafvrije chocolade kunnen produceren. Nadat er geen gehoor wordt gegeven aan die vraag besluit hij het zelf te doen. Hij gaat Slaafvrije chocolade op de markt brengen. En daar is de ‘simpele’ waarom al. Slaafvrije Chocolade! Tot op de dag van vandaag handelt Tony’s Chocolonely uit deze visie.

Het kompas van Waarom

Waarom is erg belangrijk, zowel in een bedrijf als in het dagelijks leven. Het is als een kompas dat ons de juiste weg wijst. Het helpt ons te begrijpen wat we willen bereiken in deze grote wereld. Waarom gaat niet over cijfers of macht hebben, maar over een groot doel hebben en iets goeds doen voor de samenleving.

Tony’s Chocolonely is een voorbeeld voor velen bedrijven en personen. Hun waarom inspireert. Laat jij jouw #waarom ook inspireren?

Tony’s Chocolonely Visie

Werkplekvrijheid

Als je denkt aan ‘vrijheid’ op de werkplek’, wat komt er dan in je op? Voor sommigen roept het beelden op van werknemers die vrij rondlopen, hun eigen schema’s maken, remote werken en hun werk aanpassen aan hun levensstijl. Voor anderen klinkt het misschien als een recept voor chaos.

Maar vrijheid op het werk is veel meer dan dat. Het gaat niet om anarchie of gebrek aan structuur. Maar over gaat het vertrouwen van werknemers om ze in hun kracht te zetten. Het gaat over het creëren van een omgeving waarin mensen de vrijheid hebben om te innoveren, creatief te denken en bovenal, hun potentieel te bereiken. Op die manier laat je medewerkers echt Goud in Handen zijn.

Wij geloven in de kracht van vrijheid op het werk. We geloven dat het de kern is van een cultuur van innovatie en groei. Maar hoe creëer je een cultuur van vrijheid? Hoe zorg je ervoor dat het leidt tot productiviteit en succes, en niet tot chaos?
Het begint allemaal met visie en vertrouwen. Als je een goede visie hebt waar uw medewerkers zich achter kunnen scharen, dan worden zij meer en meer een onderdeel van uw organisatie. Van essentieel belang als u hoopt dat zij meebouwen aan die visie. Daarbij komt uiteraard ook vertrouwen. Vertrouwen in de kennis en kunde van je medewerkers. Je hebt ze daar immers op geselecteerd

Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk. Het vereist een cultuur van openheid en acceptatie, waarin fouten worden gezien als leermogelijkheden in plaats van falen. Het vereist sterke leiders die het pad wijzen, maar niet dicteren. Leiders die begrijpen dat hun rol niet is om te controleren, maar om te inspireren en toe te rusten. Een leider trekt de kar, hij zegt niet hoe de kar getrokken moet worden.

Maar wanneer je deze vrijheid kunt cultiveren en optimaliseren, zijn de resultaten verbazingwekkend. Werknemers die de vrijheid hebben om hun werk op hun eigen manier te doen, zijn gelukkiger, meer betrokken en uiteindelijk productiever. Ze zijn in staat om nieuwe en innovatieve ideeën te bedenken, en om een echte impact te hebben op hun organisaties.
Goud in Handen helpt bedrijven bij het ontwikkelen van dit soort vrijheid op de werkplek. We bieden training en coaching om leiders en teams te helpen een cultuur van vertrouwen en vrijheid te creëren. Hoe vult u vrijheid in op de werkplek?

 

“Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie”

"Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie"

Een Japanse spreuk vat krachtig de essentiële combi tussen actie en visie samen: “Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie.” In de wereld van persoonlijke ontwikkeling en succes worden we vaak aangemoedigd om onze visie te visualiseren en actie te ondernemen om onze doelen te bereiken. Laten we deze spreuk ontleden en daarna kijken wat dat betekent voor uw organisatie of u als persoon.

Visie

Wat is visie? Een visie is het beeld of de verwachting die een organisatie/ persoon heeft van de toekomst. Het gaat om het creëren van een inspirerend en richtinggevend beeld.

Actie

Actie verwijst naar het ondernemen van concrete stappen en inspanningen om jouw visie te verwezenlijken. Het omvat het nemen van beslissingen, het stellen van doelen en het uitvoeren van taken. Actie gebaseerd is de motor achter vooruitgang en ontwikkeling.

Stel je een dromerig persoon voor; iedereen kent wel zo iemand. Deze persoon kan prachtig vertellen over wat die zou willen, een echte creatieveling. Bij deze persoon weet echter iedereen dat het een dromer is, want hij blijft hangen in dagdromen. Hij mist de cruciale stap van actie ondernemen om zijn visie werkelijkheid te maken. Deze visie zonder actie blijft een luchtspiegeling, een ongrijpbare droom die nooit tot leven komt. Het ontbreken van actie resulteert in het niet verwezenlijken van de visie. Deze persoon kan al helemaal niet mensen meetrekken in zijn dagdroom. Vanuit daar is leiderschap ook erg moeilijk. 

Aan de andere kant is er de persoon die vol energie en actie is, constant in beweging, maar zonder een duidelijke visie. Ze rennen van de ene taak naar de andere, zonder een doel of richting. Hoewel ze druk bezig lijken, leiden hun inspanningen tot niets concreets. Deze actie zonder visie kan leiden tot chaos, stress en uiteindelijk tot teleurstelling. Het ontbreken van een heldere visie maakt het moeilijk om tastbare resultaten te bereiken.

De combinatie is dus essentieel. Visie zonder actie blijft een dagdroom, terwijl actie zonder visie kan uitmonden in een nachtmerrie. Laten we streven naar een harmonieuze combinatie van heldere visie en doelgerichte actie om onze dromen waar te maken en onze successen te behalen.

Wij willen u graag helpen.