Zoals geplaatst op www.pretwerk.nl

Elke generatie brengt een eigen cultuur met zich mee. Dat zorgt bij sommige ondernemers in eerste instantie voor gepruttel. “Maar wie zich verdiept in de kansen, en zijn bedrijfsvoering daar op durft aan te passen, zet in één keer een grote stap voorwaarts  – met de hele organisatie.” vertelt Ferdi van den Berg van P&O trainingsbureau Goud in Handen.

  • “Jonge werknemers zijn niet meer wat ze geweest zijn.”
  • “Tegenwoordig komen jongeren alleen om een paar euro te verdienen, je krijgt ze niet gemotiveerd.”
  • “Het enige wat ze doen is scrollen op hun mobieltjes”…

Dit zijn zomaar wat kreten die je dagelijks zou kunnen horen in vakantieparken, campings, restaurants of supermarkten waar veel jongeren werken. Maar is de jeugd van tegenwoordig werkelijk zo veranderd, of is het onze perceptie en aanpak die aangepast moeten worden?

Een nieuwe generatie medewerkers vraagt om een nieuwe aanpak van leidinggevenden. De behoeften van jongeren zijn in essentie niet veranderd: erkenning, waardering, een inspirerende visie. Dat zijn zaken waar jongeren zich nog steeds voor willen inzetten. De vraag is echter of leiders weten hoe zij deze jongeren kunnen prikkelen en aansporen.

Het antwoord op deze vraag ligt in het begrijpen en aanpakken van de uitdagingen. Hier zijn drie belangrijke tips voor leidinggevenden in de vrijetijdssector om jongeren te motiveren en te binden:

1. Gebruik hun Technologische Expertise: Jongeren zijn opgegroeid met technologie. In plaats van hun schermgebruik te bekritiseren, kun je deze vaardigheden benutten. Laat jongeren bijvoorbeeld meedenken over hoe sociale media of apps het bedrijf kunnen verbeteren. Dit geeft hen erkenning en verantwoordelijkheid.

2. Creëer een Inspirerende Visie: Jongeren willen bijdragen aan iets groters dan zijzelf. Maak de missie en visie van jouw bedrijf duidelijk en toon hoe hun werk hieraan bijdraagt. Dit geeft hen het gevoel dat hun werk betekenisvol is.

3. Bied Feedback en Waardering: Jongeren zijn gewend aan directe feedback, mede door hun gebruik van technologie. Zorg voor regelmatige check-ins en geef hen directe en constructieve feedback. Dit toont aan dat je hun inzet waardeert en hun groei ondersteunt.

Onthoud dat het hier niet gaat om ‘het probleem van de jongeren’ maar om ‘het probleem van de aanpak’. Het is aan de leiders in de vrijetijdssector om deze nieuwe generatie op een nieuwe manier te leiden, en hen te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling. Dit is de sleutel tot het motiveren en behouden van jongeren in de vrijetijdssector.

Met gemotiveerde en betrokken medewerkers heb je als ondernemer goud in handen.

Ronald & Ferdi
Goud in Handen Toerusters

Het citaat is de vaste overtuiging van Ronald en Ferdi. Met het medewerkers-toerustingsprogramma Goud in Handen, hebben zij een methode ontwikkeld waarmee managers, teamleiders en medewerkers meer betrokken raken bij de visie van het bedrijf en bij elkaar.

Balans tussen Resultaat en Betrokkenheid

Bedrijven zijn vaak sterk gericht op resultaat, efficiëntie en KPI’s. Hoewel dit begrijpelijk is vanwege omzetdoelen, kan het leiden tot medewerkers die enkel doen wat van hen verwacht wordt, zonder te begrijpen waarom. Dit heeft direct invloed op de klantrelatie, aangezien klanten zich ongezien voelen en de klanttevredenheid daalt.

Het programma “Goud in Handen” bevindt zich op het kruispunt van het sturen op goede KPI’s en het creëren van ervaringen waar klanten en werknemers blij van worden.

Een Visie Ontwikkelen en Betrokkenheid Creëren

We helpen bedrijven bij het ontwikkelen van een visie en het betrekken van hun managers, teamleiders en medewerkers bij deze visie. Een onderneming met de klant als middelpunt kan alleen slagen als het personeel begrijpt waarom dit zo belangrijk is.

De Vier Elementen van Succes

Tijdens de sessies spelen vier elementen een cruciale rol: bewogenheid, vrijheid, creativiteit en discipline. Relaties staan hierbij centraal. Leidinggevenden en medewerkers moeten betrokken zijn bij elkaar om succesvol te zijn.

Overtreffende Prestaties en Betrokkenheid

Bedrijven, afdelingen en medewerkers zullen zichzelf en hun omgeving overtreffen. Elke medewerker kan gemotiveerd worden als hij of zij zich gezien voelt.

Direct Zichtbare Resultaten

De resultaten van het toerustingsprogramma zijn direct zichtbaar. Het personeel is tevredener en voelt zich meer betrokken bij de visie van het bedrijf.

Positieve Feedback van Klanten en Medewerkers

We ontvangen zeer positieve feedback van klanten en medewerkers over het programma “Goud in Handen.” Bedrijven die kampen met ongemotiveerd personeel kunnen profiteren van dit programma, dat de investering meer dan waard is.

Meer Betrokkenheid bij Visie en Doelen Realiseren

Wil je dat je personeel meer betrokken raakt bij de visie en doelen van jouw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met Goud in Handen. Of het nu gaat om een kloof tussen afdelingen onderling of het missen van ‘net’ dat beetje extra motivatie van jouw team, “Goud in Handen” wordt volledig afgestemd op de situatie in jouw organisatie.

Voor meer informatie of om te bespreken hoe het programma “Goud in Handen” jouw bedrijf kan helpen, neem contact op met Ronald Kersseboom via 06-51217786. Laat ons je helpen om de betrokkenheid en motivatie van jouw medewerkers te vergroten en zo het succes van jouw onderneming te waarborgen.