Het Belang van een Duidelijke Visie

Bent u bewust van het belang van een heldere visie? Goud in Handen is dat zeker wel. “Iedereen zou bezig moeten zijn met het ontwikkelen van een visie en deze uit te leven.” Dat zei een klant in gesprek met Goud in Handen.  Dit was een geweldig compliment om te horen als team en een drijfveer om door te gaan. Iedereen mag inderdaad bezig zijn met het creëren van een visie en deze uit te leven. In dit artikel willen we u laten zien welke impact een sterke visie kan hebben op een organisatie.

De Gevolgen van een Ontbrekende Visie

Bij het trainen van ondernemers en leiderschapsteams merken we vaak dat een heldere visie ontbreekt. Een duidelijke visie is cruciaal, want zonder dit zien we een significant probleem opduiken: lage betrokkenheid van medewerkers. Deze medewerkers weten vaak niet goed welke kant het bedrijf op wil en voelen zich daardoor minder verbonden met hun werk. Dit beïnvloedt niet alleen hun betrokkenheid, maar ook hun werkplezier en gevoel van eigenaarschap over hun taken.

Een praktijkvoorbeeld

Neem bijvoorbeeld een situatie die we onlangs tegenkwamen in een winkel. Door het gebrek aan een duidelijke visie heerste er een negatieve sfeer, waarin veel werd geklaagd en gediscussieerd. Als bijvoorbeeld medewerker A belang hecht aan een schone winkel en medewerker B zich vooral focust op klantcontact, kan dit leiden tot onderlinge spanningen en discussies. Dit zorgt voor een daling in zowel de sfeer in de winkel als de betrokkenheid van de medewerkers. Het gevoel van eigenaarschap over hun werk raakt verloren.

Maar, als er een duidelijke visie wordt geformuleerd, bijvoorbeeld de ambitie om een ‘glinsterende winkel voor de klant’ te creëren, verandert alles. Er is dan geen twijfel meer over de noodzaak van schoonmaken. Dit voorkomt onderlinge fricties, verhoogt het gevoel van eigenaarschap onder medewerkers en verbetert de algehele sfeer in de winkel.

Transformeren naar een heldere visie

Wanneer Goud in Handen een bedrijf ondersteunt beginnen we met het afbakenen van de ‘waarom’. Wat geeft bestaansrecht aan het bedrijf? Voor wie zijn wij het bedrijf wat we zijn? Daarna bouwen we stukje bij beetje aan het toekomst perspectief, de visie en de weg daarnaartoe.

De impact van een duidelijke visie

Bij de ondernemer die we in het begin aanhaalde ging dit op een geweldige manier. Meneer kwam erachter dat zijn supermarkt niet alleen een winkel is; maar een plek is voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten. Dat de buurt op één moest staan, en dat medewerker én klant allebei een onderdeel zijn van de buurt. Deze realisatie leidde tot één van de bouwstenen van de visie. Toen dat en de rest van de visie duidelijk was hebben we deze samengevat op een poster, zo wordt de visie extra concreet. Deze hangt op een mooie plek in de winkel, om elke keer te herinnerd te worden aan de visie. De invoering van de visie zorgt voor een verandering in de bedrijfsvoering en in het leiderschap. Doordat er een visie in de winkel is gekomen wordt het makkelijk om richting te geven aan alle medewerkers.  Daarmee geef je medewerkers een stukje eigenaarschap over het bedrijf. De medewerkers begonnen zich meer te binden met het bedrijf en de visie uit te leven. Niet alleen de medewerker groeide, maar het bedrijf groeide hier ook van. Omdat de medewerkers de visie uit leefde verbeterde de sfeer en daarmee het contact met klanten. Het bedrijfsimago stijgt door een goede visie.

Reflecteer eens op uw eigen organisatie. Heeft u een duidelijke visie en hoe brengt u deze in praktijk?

Een inspirerende visie is niet alleen een richtlijn, het is de motor die uw organisatie en haar medewerkers naar grotere hoogten drijft. De ondernemer uit dit stuk plukt er nog steeds de vruchten. Hoe gaat u de vruchten plukken van uw visie?

Succesvol Ondernemen in Uitdagende Tijden

Het zijn voor sommige ondernemers moeilijke tijden. Wij als Goud in Handen hebben gezien hoe ondernemers in de retail branche in moeilijke tijden boven water blijven. De rekeningen voor de energie zijn hoog, personeelskosten stijgen en marges lopen terug maar tegelijkertijd wil je dat de klanten niet te veel betalen voor de producten. Dit kan lastig zijn.

Overleven in de Retail: De Uitdagingen van Nu

Het runnen van een retailzaak gaat gepaard met diverse uitdagingen. De huidige markt vereist flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Kosten die de pan uit rijzen kunnen ondernemers nachtmerries bezorgen. Toch zijn er lichtpunten die de donkere wolken kunnen verdrijven.

De Kern van Ondernemen: Een Sterke Visie Ontwikkelen

Belangrijk is dat je een goede ‘visie’ hebt. Als je een sterke visie hebt, weet je beter welke keuzes je moet maken en het helpt ook om je klanten en personeel te laten zien waar je zaak voor staat, of naartoe gaat. Zij kunnen dan jouw visie begrijpen en steunen.

Een Praktijkvoorbeeld: Visie tot Leven Brengen in de Supermarkt

Bijvoorbeeld, een tijdje terug waren we bij een supermarkt waar we een prachtig traject hebben mogen doen. We hadden een visie gecreëerd met de eigenaar. In de visie zat een verlangen om meer contact te hebben met de klanten van de supermarkt. Een half uur later werd er een tafelvoetbal de winkel in gesleept en werd er plezier gemaakt met de klanten. Een geweldig voorbeeld van een goede visie uitvoeren.

Goed Werkgeverschap: De Basis voor een Sterk Team

Het tweede punt is dat je goed moet zijn voor je personeel. Dit betekent dat je niet alleen zorgt dat ze genoeg betaald krijgen, maar ook dat ze toegerust worden. Wees positief, flexibel en begaan. Bedenk acties om de teamspirit op te krikken en zorg ervoor dat je werknemers eigenaarschap ervaren over de winkel. Wanneer je werknemers gelukkig zijn, dan werken ze beter en zijn ze beter tegen de klanten. En tevreden klanten komen vaker terug.

Jouw Zaak, Jouw Mensen: Bouwen aan Loyaliteit

Dus, als je een duidelijke visie hebt en goed voor je personeel zorgt, dan heb je al twee grote dingen gedaan om je zaak sterk te houden. Ook als het even niet zo goed gaat met de economie, heb je dan meer kans te slagen. Want mensen steunen graag winkels die laten zien waar ze voor staan en die goed zijn voor hun mensen. Dat maakt jouw zaak speciaal. Mensen herinneren zich dat, en het maakt dat ze graag bij jou kopen, zelfs als ze misschien ergens anders goedkoper kunnen krijgen wat ze nodig hebben. Met jouw medewerkers heb je Goud in Handen!

Een visie is een belangrijk document voor elke organisatie. Het geeft richting en houvast voor de toekomst. Maar hoe zorg je ervoor dat een visie ook bij medewerkers inspirerend en actueel blijft? En hoe zorg je dat leiders hun medewerkers eigenaarschap geven op de visie?

Inspirerende en actuele visie

Een visie moet inspirerend zijn voor medewerkers. Het moet hen een reden geven om iedere dag met plezier naar hun werk te gaan. De visie moet ook actueel blijven. De wereld verandert snel, dus de visie moet daarop worden aangepast.

Eigenaarschap van medewerkers

Leiders kunnen hun medewerkers eigenaarschap geven op de visie door hen te betrekken bij het opstellen en implementeren van de visie. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld meedenken over de inhoud van de visie, of over hoe de visie in de praktijk wordt gebracht.

Voordelen van leiden vanuit de visie

Leiden vanuit de visie biedt een aantal voordelen voor leisure ondernemers:

  • Een duidelijk kompas voor strategische keuzes: De visie geeft richting aan de strategische keuzes van de organisatie.
  • Iedereen binnen de organisatie op één lijn: De visie zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op één lijn zit en dezelfde richting op gaat.
  • Medewerkers vrijheid geven zelf te werken vanuit de visie: Medewerkers kunnen vanuit de visie vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe zij hun werk invullen.
  • Meer betrokkenheid van medewerkers stimuleren: Medewerkers die zich betrokken voelen bij de visie, zijn meer gemotiveerd om hun best te doen.

Tijd nemen in rustige tijden

Het is belangrijk om tijd te nemen voor het opstellen en implementeren van een visie. Dit is het beste te doen in tijden dat het rustig is, zodat je je volledig op het proces kunt richten. In tijden dat het druk is, is het moeilijker om aandacht te besteden aan de visie.

Tips voor leisure ondernemers

Hier zijn een aantal tips voor leisure ondernemers om hun visie inspirerend en actueel te houden en om medewerkers eigenaarschap te geven:

  • Maak de visie relevant voor medewerkers. De visie moet medewerkers aanspreken en hen een reden geven om zich ermee te identificeren.
  • Betrek medewerkers bij het opstellen en implementeren van de visie. Medewerkers die zich betrokken voelen bij de visie, zijn meer gemotiveerd om zich ervoor in te zetten.
  • Communicatie is key. Zorg ervoor dat de visie duidelijk en begrijpelijk is voor iedereen binnen de organisatie.
  • Review de visie regelmatig. De wereld verandert snel, dus de visie moet daarop worden aangepast.