Tag Archief van: Overig

Een Nieuwe Fase 

Goud in Handen is al sinds een aantal jaar actief in het toerusten van medewerkers, leiders en ondernemers. Dit begon allemaal heel klein. Ronald en Ferdi hebben een aantal jaar geleden een programma opgesteld wat uiteindelijk het Goud in Handen programma is geworden. Het programma waar medewerkers als kern van de organisatie worden gezien en vrijheid, discipline, betrokkenheid en creativiteit in evenwicht zal bijdragen aan de uitvoering van visie. Na een aantal jaren uitvoeren van ons programma en vele goede reacties is Goud in Handen toe aan een volgende stap. Daarom willen wij jullie voorstellen aan onze nieuwe strategen: Adriaan Verheul, Daan Meijerink en Remco Heeren.

Nieuwe strategen

Adriaan Verheul

In Maart 2023 heeft Adriaan Verheul zijn Plus onderneming verkocht. Deze supermarkt was 98 jaar in de familie. Hij kent de Plus Formule door en door en wil dit graag delen. Hij heeft veel ervaring met het toerusten van medewerkers in zijn eigen onderneming. Ook is hij meermaals bezig geweest met het vormen van visie voor Plus Retail. Hij hielp hun met het vraagstuk hoe zij de visie het beste kunnen uitvoeren. Een geweldige aanwinst voor ons Goud in Handen team.

Remco Heeren

Als Remco een kamer binnenkomt ervaar je gelijk dat er iemand binnen is met veel kennis. In 2023 heeft hij na 10 jaar zijn Albert Heijn verkocht, deze Albert Heijn had altijd één van de hoogste klantwaardering van Nederland. Het ondernemende zit er diep in, hij heeft in die 10 jaar altijd zijn visie ‘de lekkerste supermarkt van Ridderkerk’ voor ogen gehouden. Uit de hoge klantwaardering blijkt dat dit hem goed is gelukt. Een echte specialist in de retailsector en een ondernemer die precies weet wat visie en hoe je visie uit kan rollen.  Goud in Handen DNA gegarandeerd!

Daan Meijerink

Het enthousiasme van Daan niet te missen. Met ruime ondernemende ervaring heeft hij enorme mensenkennis en zijn we als Goud in Handen enorm blij dat hij ons team wil versterken. Daan heeft de meeste ervaring van het team en weet het gigantisch veel over de retailsector. Ook Daan is in 2023 gestopt met zijn eigen Jumbo supermarkt  winkel om anderen te helpen en toe te rusten. Iets wat hij in het verleden ook al veel heeft mogen doen. En met succes! Zijn kennis en kunde in het toerusten van medewerkers en het uitvoeren van visie is bewonderenswaardig. Een perfecte match voor Goud in Handen.

De toekomst

Met de aanwinst van drie nieuwe strategen hebben we een prachtig beeld van nieuwe inzichten in supermarktformules. We kunnen met deze uitbreiding nog meer medewerkers toerusten in de retail sector, we kunnen nog meer visies maken en nog meer leiders leren over leiderschap. 

Er ligt een gouden toekomst voor ons. Bent u benieuwd naar wat Goud in Handen kan doen? Neem contact met ons op. Bent u benieuwd naar de geschiedenis van de strategen. Bekijken hun LinkedIn via onderstaande link. 

Adriaan Verheul

Daan Meijerink

Remco Heeren

Kleur en energie geven aan impact

Op de foto van zie je inderdaad ballonnen en rennende mensen. De kern van elke organisatie wordt immers niet alleen gevormd door haar doelstellingen en strategieën, maar vooral door de cultuur die medewerkers dagelijks beleven. Het cultiveren van die cultuur en medewerkers betrekken bij de visie doet Goud in Handen in de vorm van een Cultuur Boost. Voor ons de meest effectieve manier om medewerkers toe te rusten met visie. 

Impact van de Cultuur Boost

De Cultuur Boost is een energieke middag die ontworpen is om teams op een leuke en interactieve manier samen te brengen. Het is meer dan alleen een teambuilding evenement; het is een ervaring die medewerkers helpt zich te verbinden met de kernwaarden en visie van de organisatie. Zoals de foto illustreert, is het een evenement vol beweging, kleur en energie. Iets wat vervolgens vaak ook terug te zien is in de organisatie. 

Deze aanpak gaat veel verder dan de standaard presentaties of workshops. Jonge medewerkers zijn namelijk niet toe te rusten met presentaties, ze moeten zich een onderdeel voelen van het bedrijf en het team. We zien na een Cultuur Boost vaak twee dingen. We zien de teams hechter worden, we zien dat de visie duidelijker wordt. 

Bij de Cultuur Boost spelen leiders een cruciale rol. Dit is het moment om even één te worden met heel het team. Alle medewerkers worden uitgenodigd om actief deel te nemen, hun energie samen te laten komen, en samen te werken op manieren die ver buiten de normale werkroutines vallen. Dit bevordert een gevoel van eigenaarschap en verbondenheid met de organisatie.

Cultuur beleven en delen

De Cultuur Boost bij Goud in Handen is veel meer dan een eenmalige activiteit; het zet een stempel op de bedrijfscultuur en de visie. Positieve verhalen houden medewerkers eraan over. 

Heb jij ook al zo’n zin in  een cultuur boost? Neem dan contact met ons op.

Het Belang van een Duidelijke Visie

Bent u bewust van het belang van een heldere visie? Goud in Handen is dat zeker wel. “Iedereen zou bezig moeten zijn met het ontwikkelen van een visie en deze uit te leven.” Dat zei een klant in gesprek met Goud in Handen.  Dit was een geweldig compliment om te horen als team en een drijfveer om door te gaan. Iedereen mag inderdaad bezig zijn met het creëren van een visie en deze uit te leven. In dit artikel willen we u laten zien welke impact een sterke visie kan hebben op een organisatie.

De Gevolgen van een Ontbrekende Visie

Bij het trainen van ondernemers en leiderschapsteams merken we vaak dat een heldere visie ontbreekt. Een duidelijke visie is cruciaal, want zonder dit zien we een significant probleem opduiken: lage betrokkenheid van medewerkers. Deze medewerkers weten vaak niet goed welke kant het bedrijf op wil en voelen zich daardoor minder verbonden met hun werk. Dit beïnvloedt niet alleen hun betrokkenheid, maar ook hun werkplezier en gevoel van eigenaarschap over hun taken.

Een praktijkvoorbeeld

Neem bijvoorbeeld een situatie die we onlangs tegenkwamen in een winkel. Door het gebrek aan een duidelijke visie heerste er een negatieve sfeer, waarin veel werd geklaagd en gediscussieerd. Als bijvoorbeeld medewerker A belang hecht aan een schone winkel en medewerker B zich vooral focust op klantcontact, kan dit leiden tot onderlinge spanningen en discussies. Dit zorgt voor een daling in zowel de sfeer in de winkel als de betrokkenheid van de medewerkers. Het gevoel van eigenaarschap over hun werk raakt verloren.

Maar, als er een duidelijke visie wordt geformuleerd, bijvoorbeeld de ambitie om een ‘glinsterende winkel voor de klant’ te creëren, verandert alles. Er is dan geen twijfel meer over de noodzaak van schoonmaken. Dit voorkomt onderlinge fricties, verhoogt het gevoel van eigenaarschap onder medewerkers en verbetert de algehele sfeer in de winkel.

Transformeren naar een heldere visie

Wanneer Goud in Handen een bedrijf ondersteunt beginnen we met het afbakenen van de ‘waarom’. Wat geeft bestaansrecht aan het bedrijf? Voor wie zijn wij het bedrijf wat we zijn? Daarna bouwen we stukje bij beetje aan het toekomst perspectief, de visie en de weg daarnaartoe.

De impact van een duidelijke visie

Bij de ondernemer die we in het begin aanhaalde ging dit op een geweldige manier. Meneer kwam erachter dat zijn supermarkt niet alleen een winkel is; maar een plek is voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten. Dat de buurt op één moest staan, en dat medewerker én klant allebei een onderdeel zijn van de buurt. Deze realisatie leidde tot één van de bouwstenen van de visie. Toen dat en de rest van de visie duidelijk was hebben we deze samengevat op een poster, zo wordt de visie extra concreet. Deze hangt op een mooie plek in de winkel, om elke keer te herinnerd te worden aan de visie. De invoering van de visie zorgt voor een verandering in de bedrijfsvoering en in het leiderschap. Doordat er een visie in de winkel is gekomen wordt het makkelijk om richting te geven aan alle medewerkers.  Daarmee geef je medewerkers een stukje eigenaarschap over het bedrijf. De medewerkers begonnen zich meer te binden met het bedrijf en de visie uit te leven. Niet alleen de medewerker groeide, maar het bedrijf groeide hier ook van. Omdat de medewerkers de visie uit leefde verbeterde de sfeer en daarmee het contact met klanten. Het bedrijfsimago stijgt door een goede visie.

Reflecteer eens op uw eigen organisatie. Heeft u een duidelijke visie en hoe brengt u deze in praktijk?

Een inspirerende visie is niet alleen een richtlijn, het is de motor die uw organisatie en haar medewerkers naar grotere hoogten drijft. De ondernemer uit dit stuk plukt er nog steeds de vruchten. Hoe gaat u de vruchten plukken van uw visie?

Herken jij deze 5 disfuncties in jouw team?

Een gerenommeerde onderzoeker over teamwork is Patrick Lencioni. Hij schreef een boek over ‘de vijf disfuncties van een team’. Hij heeft het over vijf gebieden in een team waar ze in te kort zouden kunnen schieten.

Gebrek aan vertrouwen

Volgens Lencioni ontstaat het fundamentele vertrouwen binnen een team specifiek wanneer het team zich kwetsbaar durft op te stellen ten opzichte van elkaar. Concreet houdt dit in dat teamleden fouten durven toe te geven, actief hulp durven vragen en bereid zijn feedback te accepteren. Echter, vertrouwen vormt ontegenzeggelijk de basis van elk goed functionerend team. Als er eenmaal een gebrek aan vertrouwen heerst, zul je merken dat teamleden terughoudender zijn. Ze zullen dan namelijk minder snel hun fouten toegeven, minder snel om hulp vragen of zelfs feedback geven en ontvangen.

Vraag jezelf af: is dit herkenbaar in mijn eigen team? Om vertrouwen te versterken, is het essentieel om open communicatie en transparantie actief te bevorderen. Het begint allemaal bij je eigen houding, maar aarzel niet om ook anderen hierop te wijzen. Het is cruciaal om teamleden aan te moedigen hun zwakke punten, zorgen en fouten openlijk te delen. Hierbij kunnen teambuildingactiviteiten en workshops rond open communicatie bijzonder behulpzaam zijn. Als voorbeeld: onze Cultuurboost kan hier een uitstekend instrument voor zijn.

Angst voor conflicten

Opvallend is dat teams met een gebrek aan vertrouwen hebben, doorgaans een angst voor conflicten vertonen. In plaats van zich te richten op gezonde en productieve debatten, neigen deze teams eerder naar een kunstmatige harmonie. Hierbij moet namelijk benadrukt worden dat constructieve conflicten cruciaal zijn voor het realiseren van optimale oplossingen en resultaten. Daarom laten teams die conflicten actief vermijden, vaak waardevolle kansen liggen om ideeën uit te dagen en verder te ontwikkelen.

Om deze trend tegen te gaan, is het van belang actief een cultuur te bevorderen waarin meningsverschillen worden gezien als waardevolle leermomenten en groeikansen. Daarbij is het cruciaal om duidelijke gedragsnormen te hanteren over hoe men op een constructieve manier met conflicten omgaat. Tegelijkertijd is het stimuleren van open en eerlijke discussies onmisbaar.

Gebrek aan betrokkenheid

Wanneer er een gebrek is aan gezonde conflicten, dan merk je vaak dat het voor teamleden lastiger wordt om zich volledig te binden aan beslissingen. Als gevolg hiervan ontstaat er ambiguïteit, dat betekent onduidelijkheid of dubbelzinnigheid. In zo’n situatie is het niet verrassend dat teamleden zich minder verbonden voelen bij de genomen besluiten. Ze kunnen dan gemakkelijk afstandelijk of ongeïnteresseerd raken, wat uiteindelijk leidt tot een verlies van focus en richting binnen het team.

Mocht je deze patronen herkennen binnen je eigen team, dan is het raadzaam actie te ondernemen. Prioriteer besluitvormingsprocessen die inclusief zijn, waarbij het essentieel is dat ieders stem gehoord wordt. Bovendien, zodra een besluit vaststaat, is het van cruciaal belang om dit helder en duidelijk te communiceren. Hierdoor zorg je ervoor dat alle teamleden het besluit begrijpen, erkennen en zich er volledig aan verbinden.

Vermijding van verantwoordelijkheid

Bij afwezigheid van een duidelijke toewijding en betrokkenheid, neigen teamleden, opmerkelijk genoeg, naar het vermijden van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het gevolg hiervan is dat wanneer individuen de verantwoordelijkheid voor hun acties of prestaties niet op zich nemen,  het hele team daaronder te lijden heeft. Hierdoor kunnen taken onaangeroerd blijven en is de kans groot dat bepaalde doelen niet worden bereikt.

Om dit te voorkomen, is het essentieel om heldere verwachtingen en specifieke rollen te definiëren. Daarnaast is het raadzaam om regelmatige voortgangscontroles te houden en daarbij constructieve feedback te bieden. Tenslotte is het van groot belang om een cultuur te cultiveren waarin het nemen en erkennen van verantwoordelijkheid centraal staat en op waarde wordt geschat.

Onoplettendheid voor resultaten

Wanneer individuen hun persoonlijke succes boven het collectieve teamdoel stellen, is het resultaat dat het team zich niet richt op wat echt belangrijk is.

Zorg voor duidelijke teamdoelen. Creeer een gezamenlijke visie, die inspireert. Vier gezamenlijke prestaties en zorg ervoor dat beloningen en erkenningen zijn afgestemd op teamresultaten in plaats van individuele prestaties.

In welke van de vijf herken jij jezelf? Hoe pak jij deze aan?

Positiviteit

Een stukje positiviteit in deze samenleving kan nooit kwaad. Daarom zet Goud in Handen vandaag een inspirerende visie in de spotligth. We zetten vandaag Tony’s Chocolonely in het zonnetje. Tony’s Chocolonely heeft heel goed begrepen hoe de ‘waarom vraag’ stellen bij het bestaan van je bedrijf. Belangrijk is voor een visie gedreven koers varen.

Tony’s


De grondslag van Tony’s Chocolonely ligt in 2003 waarin Teun van de Keuken begint na grote verontwaardiging over de
kinderarbeid in de cacao industrie aan het vormen van zijn doel. Teun, toen nog journalist, stapt naar een grote chocoladefabrikant om te vragen of ze slaafvrije chocolade kunnen produceren. Nadat er geen gehoor wordt gegeven aan die vraag besluit hij het zelf te doen. Hij gaat Slaafvrije chocolade op de markt brengen. En daar is de ‘simpele’ waarom al. Slaafvrije Chocolade! Tot op de dag van vandaag handelt Tony’s Chocolonely uit deze visie.

Het kompas van Waarom

Waarom is erg belangrijk, zowel in een bedrijf als in het dagelijks leven. Het is als een kompas dat ons de juiste weg wijst. Het helpt ons te begrijpen wat we willen bereiken in deze grote wereld. Waarom gaat niet over cijfers of macht hebben, maar over een groot doel hebben en iets goeds doen voor de samenleving.

Tony’s Chocolonely is een voorbeeld voor velen bedrijven en personen. Hun waarom inspireert. Laat jij jouw #waarom ook inspireren?

Tony’s Chocolonely Visie

Werkplekvrijheid

Als je denkt aan ‘vrijheid’ op de werkplek’, wat komt er dan in je op? Voor sommigen roept het beelden op van werknemers die vrij rondlopen, hun eigen schema’s maken, remote werken en hun werk aanpassen aan hun levensstijl. Voor anderen klinkt het misschien als een recept voor chaos.

Maar vrijheid op het werk is veel meer dan dat. Het gaat niet om anarchie of gebrek aan structuur. Maar over gaat het vertrouwen van werknemers om ze in hun kracht te zetten. Het gaat over het creëren van een omgeving waarin mensen de vrijheid hebben om te innoveren, creatief te denken en bovenal, hun potentieel te bereiken. Op die manier laat je medewerkers echt Goud in Handen zijn.

Wij geloven in de kracht van vrijheid op het werk. We geloven dat het de kern is van een cultuur van innovatie en groei. Maar hoe creëer je een cultuur van vrijheid? Hoe zorg je ervoor dat het leidt tot productiviteit en succes, en niet tot chaos?
Het begint allemaal met visie en vertrouwen. Als je een goede visie hebt waar uw medewerkers zich achter kunnen scharen, dan worden zij meer en meer een onderdeel van uw organisatie. Van essentieel belang als u hoopt dat zij meebouwen aan die visie. Daarbij komt uiteraard ook vertrouwen. Vertrouwen in de kennis en kunde van je medewerkers. Je hebt ze daar immers op geselecteerd

Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk. Het vereist een cultuur van openheid en acceptatie, waarin fouten worden gezien als leermogelijkheden in plaats van falen. Het vereist sterke leiders die het pad wijzen, maar niet dicteren. Leiders die begrijpen dat hun rol niet is om te controleren, maar om te inspireren en toe te rusten. Een leider trekt de kar, hij zegt niet hoe de kar getrokken moet worden.

Maar wanneer je deze vrijheid kunt cultiveren en optimaliseren, zijn de resultaten verbazingwekkend. Werknemers die de vrijheid hebben om hun werk op hun eigen manier te doen, zijn gelukkiger, meer betrokken en uiteindelijk productiever. Ze zijn in staat om nieuwe en innovatieve ideeën te bedenken, en om een echte impact te hebben op hun organisaties.
Goud in Handen helpt bedrijven bij het ontwikkelen van dit soort vrijheid op de werkplek. We bieden training en coaching om leiders en teams te helpen een cultuur van vertrouwen en vrijheid te creëren. Hoe vult u vrijheid in op de werkplek?

 

“Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie”

"Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie"

Een Japanse spreuk vat krachtig de essentiële combi tussen actie en visie samen: “Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie.” In de wereld van persoonlijke ontwikkeling en succes worden we vaak aangemoedigd om onze visie te visualiseren en actie te ondernemen om onze doelen te bereiken. Laten we deze spreuk ontleden en daarna kijken wat dat betekent voor uw organisatie of u als persoon.

Visie

Wat is visie? Een visie is het beeld of de verwachting die een organisatie/ persoon heeft van de toekomst. Het gaat om het creëren van een inspirerend en richtinggevend beeld.

Actie

Actie verwijst naar het ondernemen van concrete stappen en inspanningen om jouw visie te verwezenlijken. Het omvat het nemen van beslissingen, het stellen van doelen en het uitvoeren van taken. Actie gebaseerd is de motor achter vooruitgang en ontwikkeling.

Stel je een dromerig persoon voor; iedereen kent wel zo iemand. Deze persoon kan prachtig vertellen over wat die zou willen, een echte creatieveling. Bij deze persoon weet echter iedereen dat het een dromer is, want hij blijft hangen in dagdromen. Hij mist de cruciale stap van actie ondernemen om zijn visie werkelijkheid te maken. Deze visie zonder actie blijft een luchtspiegeling, een ongrijpbare droom die nooit tot leven komt. Het ontbreken van actie resulteert in het niet verwezenlijken van de visie. Deze persoon kan al helemaal niet mensen meetrekken in zijn dagdroom. Vanuit daar is leiderschap ook erg moeilijk. 

Aan de andere kant is er de persoon die vol energie en actie is, constant in beweging, maar zonder een duidelijke visie. Ze rennen van de ene taak naar de andere, zonder een doel of richting. Hoewel ze druk bezig lijken, leiden hun inspanningen tot niets concreets. Deze actie zonder visie kan leiden tot chaos, stress en uiteindelijk tot teleurstelling. Het ontbreken van een heldere visie maakt het moeilijk om tastbare resultaten te bereiken.

De combinatie is dus essentieel. Visie zonder actie blijft een dagdroom, terwijl actie zonder visie kan uitmonden in een nachtmerrie. Laten we streven naar een harmonieuze combinatie van heldere visie en doelgerichte actie om onze dromen waar te maken en onze successen te behalen.

Wij willen u graag helpen.